Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na pierwsze półrocze 2024 – (01.01.2024 r. – 30.06.2024 r.)

30 listopada 2023

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na pierwsze półrocze 2024

  1. Pojemniki oraz worki z odpadami należy wystawić przed posesję do godziny 7:00 w dniu planowanego odbioru, w miejscu umożliwiającym dojazd samochodu odbierającego odpady. Ewentualny brak wystawienia odpadów będzie utrwalony na zapisach z kamer, w które są wyposażone pojazdy ZGO-NOVA.
  2. W celu złożenia reklamacji prosimy o bezpośredni kontakt pod nr tel: (62) 594 26 72. Niezgłoszenie reklamacji do godz. 12:00 następnego dnia roboczego po planowanym odbiorze oznacza wywiązanie się ZGO-NOVA z realizacji usługi.
  3. Worki z odpadami powinny być pełne i zawiązane, a pojemniki oznaczone rodzajem frakcji.
  4. Szkło odbierane jest tylko z pojemników o pojemności 240l. W przypadku nie otrzymania pojemnika proszę o kontakt z nr tel. 510 644 553 lub e-mail: pojemniki@zgo-nova.pl

1. Harmonogram – gmina Słupca

2. Harmonogram – gmina Słupca

3. Harmonogram – gmina Słupca

4. Harmonogram – gmina Słupca

5. Harmonogram – gmina Słupca

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/