I Gminny Konkurs Recytatorski w Kotuni

12 czerwca 2019

W piątkowe przedpołudnie 7 czerwca 2019 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kotuni odbył się I Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem „W świecie poezji dziecięcej”. Adresowany do dzieci 5 i 6 – letnich uczęszczających do  Przedszkoli Gminy Słupca. Celem konkursu było rozwijanie zdolności recytatorskich dzieci, rozbudzanie wrażliwości na piękno literatury, popularyzacja poezji dziecięcej oraz integracja społeczności przedszkolnych z terenu Gminy Słupca. W konkursie wzięły udział dzieci  Gminnych Przedszkoli z: Cienina Zabornego, Cienina Kościelnego, Wilcznej, Młodojewa, Piotrowic, Kotuni oraz Szkół Podstawowych z: Kowalewa Opactwa i Koszut.

Komisja konkursowa w składzie:

Pani Jarosława Kobos – dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca

Pani Jolanta Kamińska – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kotuni

Pani Mirosława Wędzina – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Młodojewie

Pani Wanda Wawrzyniak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Kowalewie Opactwie

Pani Urszula Nowak – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Koszutach

Pani Anna Burda – nauczyciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cieninie Kościelnym

Pani Małgorzata Klose – nauczyciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Cieninie Zabornym

Pani Aneta Sompolska – nauczyciel  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Młodojewie

Pani Mirosława Świątek – nauczyciel Zespołu Szkolno –  Przedszkolnego w Cieninie Kościelnym

Pani Małgorzata Graczyk  – nauczyciel Zespołu Szkolno –  Przedszkolnego w Kotuni

dokonała oceny prezentacji i przyznała następujące miejsca :

I miejsce – Magdalena Andrzejak (  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cieninie Kościelnym )

II miejsce – Kamila Ławniczak (  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Cieninie Kościelnym )

III miejsce – Kacper Królikowski (  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Młodojewie )

Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy za udział w konkursie oraz upominki ufundowane przez Radę Rodziców Przedszkola Gminnego w Kotuni. W trakcie obrad jury dla dzieci został przygotowany słodki poczęstunek .

Pomysłodawcą i organizatorem I Gminnego Konkursy Recytatorskiego w Kotuni była pani Małgorzata Graczyk, która dziękuje pani dyrektor Jolancie Kamińskiej za wsparcie podczas organizacji konkursu , oraz wszystkim osobom, które pomagały w przygotowaniach do konkursu.

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/