II Gminny Przegląd Tańca Amatorskich Szkolnych Zespołów Tanecznych

28 maja 2019

Maj, soczysta zieleń traw, woń kwiatów i ptaków śpiew…
W takich okolicznościach przyrody przenieśliśmy się w czarowny świat muzyki filmowej za sprawą uroczystości, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez gminnych.
22 maja 2019 roku w naszej szkole odbył się II Gminny Przegląd Tańca Amatorskich Szkolnych Zespołów Tanecznych placówek oświatowych Gminy Słupca pt. „Tanecznym krokiem w świat muzyki filmowej”, który ma na celu, przede wszystkim, konfrontację artystycznych dokonań młodych adeptów sztuki tanecznej oraz integrację dzieci i młodzieży ze wszystkich gminnych szkół.
Przegląd otworzyła Wójt Gminy Słupca Pani Grażyna Kazuś, która objęła patronatem . Swoją obecnością zaszczyciło nas wielu znakomitych gości: P. Kazimierz Spławski – radny Gminy Słupca, P. Kazimierz Kruszyński – sołtys oraz prezes OSP Cienin Zaborny, P. Ewa Domińska- sołtys wsi Rozalin, Dyrektorzy Szkół i Zespołów Szkolno-Przedszkolnych Gminy Słupca oraz P. Aleksandra Kazuś-Wróblewska – radna powiatu słupeckiego. Gospodarz gali – Pani Dyrektor Urszula Jantosz życzyła wszystkim dobrego odbioru, wielu wzruszeń i wyśmienitej zabawy. Sprawdziło się! Widzowie nie pozostali obojętni na sceniczne pląsy, wtórowali tancerzom
i nagradzali ich występy gromkimi brawami. Dziewięć wspaniałych zespołów i jedna solistka na tle dekoracji nawiązującej tak osobliwie do dziesiątej muzy i przy dźwiękach melodii znanych wszystkim kinomanom, grupy taneczne prezentowały się wspaniale. W odsłonie muzycznych hitów muzyki filmowej naszą szkołę chlubnie reprezentowała „Szalona Siedemnastka” pod egidą Pani Anny Tomczak i grupa „Dream Team”, którą wspierała Pani Paulina Bartkowiak. Oba układy wywołały niczym niepohamowany entuzjazm wśród zgromadzonej publiczności. Mieliśmy okazję podziwiać pomysłowe, różnorodne rozwiązania choreograficzne, kostiumowe i muzyczne. Wszyscy uczestnicy przeglądu uhonorowani zostali pamiątkowym medalem ufundowanym przez Wójta Gminy Słupca – Panią Grażynę Kazuś. Pani Dyrektor Urszula Jantosz podziękowała wszystkim gościom, młodym artystom, instruktorom, nauczycielom i pracownikom szkoły za współpracę i pomoc w organizacji przeglądu.
Dyrektor Szkoły bardzo dziękuje Pani Wójt Grażynie Kazuś za ufundowanie medali oraz OSP w Cieninie Zabornym za wypożyczenie krzeseł.
Dźwięki muzyki ucichły, ale bagaż emocji, wzruszeń pozostał. Sięgniemy po nie znów majową porą. Zapraszamy za rok!

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/