II warsztaty strategiczne

25 stycznia 2024

W dniu 24 stycznia 2024r. w godzinach popołudniowych w świetlicy w Koszutach odbyły się II warsztaty strategiczne. Spotkanie koordynowały przedstawicielki Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju w Poznaniu.

Po odbyciu I warsztatów w 2023 roku i  sporządzonej w efekcie diagnozie otoczenia gminy oraz zebranych danych z ankiet od interesariuszy, przystąpiono do określenia wizji, misji, ale również celów strategicznych, celów operacyjnych oraz zadań strategicznych skonkretyzowanych w obrębie trzech obszarów: społeczność, gospodarka, przestrzeń.

Grupa aktywnie uczestniczących przedstawicieli mieszkańców, w tym sołtysów, radnych, urzędników i przedsiębiorców określiła konkretne, mierzalne zadania, które samorząd będzie realizował  w perspektywie lat 2024 – 2030.

Dziękujemy za liczne przybycie i kreatywność.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/