Informacja – 12 czerwca (piątek) Urząd Gminy nieczynny

5 czerwca 2020

Informuję, że na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 129 § 1, art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)

ustalam dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek)
dniem wolnym od pracy

w zamian za dzień 15 sierpnia 2020 roku (święto przypadające w sobotę).

W związku z powyższym
URZĄD GMINY W SŁUPCY
W DNIU 12 CZERWCA 2020 r. BĘDZIE NIECZYNNY.


Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/