Informacja o projektach i programach

14 marca 2024

Gmina Słupca złożyła 2 wnioski aplikacyjne do konkursów projektów unijnych.

  • Pierwszy projekt opiewa na kwotę 1 088 999,99 zł z tego dofinansowanie dla gminy wyniesie 980 099,99 zł , przy wkładzie własnym-wynajem sal w placówkach.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do dobrej edukacji przedszkolnej, w ramach projektu zaplanowano zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, umuzykalniają ce, sensoryczne, kursy i wyjazdy edukacyjne, oraz wiele innych zajęć.

  • Drugi projekt skierowany dla szkół pod nazwą ”Ramię w Ramię”.

Edukacja włączająca 8 placówek z gminy Słupca i Ostrowite.

Całkowita wartość projektu 3 587 264,00 zł , dofinansowanie wyniesie 3 219 064,00 zł.

Pozostała kwota to wkład własny rzeczowy , czyli wynajem sal w placówkach.

Działanie skierowane do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Udział gminy w tym projekcie to 2 673 000,00 zł.

Działania obejmują dostępność infrastruktury i wyposażenia budynków, podniesienie kompetencji kadry, usługi asystenckie, zajęcia specjalistyczne dla dzieci i wiele innych atrakcyjnych tematów.

Czekamy na weryfikację wniosków z nadzieją na ich powodzenie.

Informujemy również, iż do wieloletniego programu rządowego wspierającego rozwój czytelnictwa – działania promujące i zakup nowości wydawniczych skierowany  do szkół i przedszkoli zakwalifikowały się z terenu Gminy Słupca:

  • 3 przedszkola: Przedszkole Gminne w Cieninie Kościelnym, Przedszkole Gminne w Młodojewie i Przedszkole Gminne Zielony Zakątek w Kotuni,- każde z nich otrzyma dofinasowanie w kwocie 2 500,00 zł;
  • 3 szkoły: Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Janickiego w Cieninie Zabornym – kwota dofinasowania 4 000,00 zł, Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kowalewie Opactwie – kwota dofinansowania 4 000,00 zł, Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej – kwota dofinansowania – 3 000,00 zł

 

Podziękowania kierujemy do Pani Dyrektor CUW za przygotowanie wniosków i ich pilotowanie.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/