Obrazek z dokumentem

Informacja o wyniku przetargu

27 sierpnia 2020

na zbycie nieruchomości
o numerze ewidencyjnym 72/3 o pow. 0,0800 ha w miejscowości Kochowo (obręb Kochowo) oraz
o numerze ewidencyjnym 453/12 o pow. 1,0949 ha w miejscowości Cienin Zaborny-Parcele (obręb Cienin Zaborny)  

   Data i miejsce  
oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu

Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości
i księgi wieczystej

 

Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu

Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta
w przetargu

 

Imię i nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca

27 sierpnia 2020 r.
Urząd Gminy w Słupcy
(sala konferencyjna),
godz. 9.30
Przetarg I ustny ograniczony

Kochowo
(obręb Kochowo)

Nr ewidencyjny 72/3
pow. 800 m2

KW nr KN1S/00037660/0

 

1 –  liczba dopuszczonych do przetargu

0 –   liczba nie dopuszczonych do
              przetargu

 

Cena wywoławcza:
5.000,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  5.050,00 zł

 


Patryk Orzechowski

 

27 sierpnia 2020 r.
Urząd Gminy w Słupcy
(sala konferencyjna),
godz. 10.30
Przetarg II ustny nieograniczony

Cienin Zaborny-Parcele
(obręb Cienin Zaborny)

Nr ewidencyjny 453/12
pow. 10 949 m2

KW nr KN1S/00021121/5

 

0 –  liczba dopuszczonych do przetargu

0 –   liczba nie dopuszczonych do przetargu

 

Cena wywoławcza:
300.000,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu:  –

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

Informację wywiesza się na okres 7 dni tj. od dnia 27 sierpnia 2020 r. do dnia 2 września 2020 r.

 


Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/