Informacja w sprawie nowopowstałych obwodów głosowania

16 sierpnia 2023

Informujemy, że Postanowieniem nr 116/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Słupca na stałe obwody głosowania na terenie Gminy Słupca utworzone zostały 3 nowe obwody głosowania i tym samym 3 nowe siedziby obwodowych komisji wyborczych. Podział na obwody głosowania jest stały i obowiązuje we wszystkich wyborach i referendach, do których zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu wyborczego, czyli w wyborach Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach samorządowych i referendach.

Dotychczas w naszej gminie było 6 stałych obwodów głosowania.
Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego teraz funkcjonuje 9 takich obwodów, a nowe obwody zlokalizowane są w Piotrowicach, Drążnej, Wierzbocicach. Poniżej przedstawiamy wykaz nowopowstałych stałych obwodów głosowania i siedzib obwodowych komisji wyborczych wraz z granicami obwodu głosowania:

 •  Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 z siedzibą w Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca w Wierzbocicach, Wierzbocice 52 obejmująca sołectwa: Wierzbocice i Kąty.
 • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 z siedzibą w Przedszkolu Gminnym
  w Piotrowicach, ul. Słupecka 10 obejmująca sołectwa: Piotrowice, Korwin, Niezgoda.
 • Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 z siedzibą w Szkole Podstawowej
  im. Polskich Noblistów w Drążnej, Drążna 38 obejmująca sołectwa: Drążna, Młodojewo – Parcele

Oznacza to, że mieszkańcy wyżej wymienionych sołectw objętych zmianami, głosować będą w nowo utworzonych obwodowych komisjach wyborczych, zamiast w dotychczasowych:

 •  mieszkańcy sołectwa Wierzbocice (obejmującego miejscowość Wierzbocice) głosują w Wierzbocicach zamiast w Kotuni,
 • mieszkańcy sołectwa Kąty (obejmującego miejscowość Kąty- część leżącą po południowej stronie autostrady A2 i Czerwonkę) głosują w Wierzbocicach zamiast w Kotuni,
 • mieszkańcy sołectwa Piotrowice (obejmującego miejscowość Piotrowice) głosują w Piotrowicach zamiast w Młodojewie,
 • mieszkańcy sołectwa Korwin (obejmującego miejscowości Korwin, Józefowo) głosują w Piotrowicach zamiast w Młodojewie,
 • mieszkańcy sołectwa Niezgoda (obejmującego miejscowości Niezgoda, Posada) głosują w Piotrowicach zamiast w Młodojewie,
 • mieszkańcy sołectwa Drążna (obejmującego miejscowości Drążna, Czesławowo, Żelazków) głosują w Drążnej zamiast w Koszutach,
 • mieszkańcy sołectwa Młodojewo- Parcele (obejmującego miejscowość Młodojewo- Parcele) głosują w Drążnej zamiast w Koszutach.

Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Postanowienie nr 116/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Słupca na stałe obwody głosowania

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/