Informacje dotyczące zagrożenia ASF

17 marca 2021

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!! PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ!!! JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI. Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska. Celem niniejszej akcji  informacyjnej  jest wsparcie działań zmierzających  do  eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie. Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

  • jeżeli  to  możliwe, oznakować miejsce znalezienia  zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
  • powstrzymać się  od dotykania zwłok dzika i pozostawić  je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok;
  • zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza  weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego lub starostę,  burmistrza,  wójta  gminy: w trakcie  zgłoszenia  należy  podać miejsce  znalezienia  zwłok  (np. charakterystyczne  punkty orientacyjne lub  współrzędne  GPS),  dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym   miejscu,  ewentualnie  stan  zwłok  padłych  dzików(stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

  • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
  • nie spuszczać psów ze smyczy;
  • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje  się stosowanie środków  higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia. Po  powrocie  do  domu  należy  starannie wyczyścić i dezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania;
  • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem  ASF, przez  72  godziny po tym  fakcie, nie powinna wchodzić do  miejsc, w których utrzymywane  są  świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

Ulotka opracowana przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii (format PDF)

Schemat zasad których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykanskiego pomoru świń

 

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/