Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy

1 grudnia 2023

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy

z dnia 30 listopada 2023 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego Koszuty zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Koszuty, Grobla, Koszuty-Parcele, Róża, Bielawy, Młodojewo, Koszuty Małe, Młodojewo-Parcele, Meszna, Zastawie, Jaworowo, Rozalin-Parcele.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy informuje, że w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych jakości wody z wodociągu publicznego Koszuty stwierdzono przekroczenia wartości parametrycznej manganu. Jednocześnie wyjaśnia, że stwierdzone przekroczenia nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody powodować, brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienia bielizny podczas prania. Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze.
Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/