Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

19 grudnia 2023

Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy
z dnia 19 grudnia 2023 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego Koszuty zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Koszuty, Grobla, Koszuty-Parcele, Róża, Bielawy, Młodojewo, Koszuty Małe, Młodojewo-Parcele, Meszna, Zastawie, Jaworowo, Rozalin-Parcele


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy informuje, iż w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych stwierdzono poprawę jakości wody pod względem chemicznym dostarczanej z wodociągu publicznego w Koszutach.
Jednocześnie informuje, iż woda odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294)


Woda nadaje się do celów konsumpcyjnych i na potrzeby gospodarcze

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Komunikat Koszuty 2023-

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/