Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2 stycznia 2020

Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy
z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego Koszuty zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Koszuty, Grobla. Koszuty Parcele, Kluczownica, Kowalewo Góry, Róża, Bielawy, Meszna, Młodojewo Parcele, Młodojewo, Koszuty Małe, Zastawie, cześć Rozalina, Słupca, ul. Kleczewska
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy informuje, iż w wyniku przeprowadzonych badań kontrolnych stwierdzono poprawę jakości fizykochemicznej wody produkowanej przez wodociąg publiczny w Koszutach.
Jednocześnie informuje, iż woda odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294)
Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Komunikat do pobrania

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/