Korpus wsparcia seniora

26 października 2022

W 2022 roku gmin Słupca przystąpiła do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów”. Realizujemy moduł II ww. Programu mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Otrzymane dofinansowanie 15539,00 zł pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i pozwoliło zakupić 15 tzw. „opasek bezpieczeństwa” wraz z usługą całodobowego centrum teleopieki.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/