Laptopy „Zdalna szkoła” już przekazane szkołom

22 kwietnia 2020

Z początkiem kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. Projekt umożliwia samorządom zakup komputerów i tabletów do szkół bez wkładu własnego. Program finansowany jest ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Wniosek Gminy Słupca o przyznanie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, został pozytywnie zweryfikowany.

Program umożliwił Gminie Słupca zakup 48 laptopów oraz 12 modemów USB na łączną kwotę 60 000,00 zł, z przeznaczeniem dla najbardziej potrzebujących uczniów 7 naszych szkół oraz nauczycieli.
W dniu dzisiejszym dyrektorzy poszczególnych szkół odebrali laptopy i modemy, które jak najszybciej przekazane zostaną w ręce najbardziej potrzebujących uczniów, nie mających możliwości odbywania zdalnego kształcenia a także nauczycielom.
Zakupiony sprzęt został rozdysponowany następująco (zgodnie z zapotrzebowaniem otrzymanym ze szkół):
1. ZSP Młodojewo – 4 laptopy, 4 modemy;
2. SP Koszuty – 6 laptopów;
3. ZSP Cienin Zaborny – 12 laptopów, 2 modemy;
4. ZSP Cienin Kościelny – 10 laptopów;
5. SP Kowalewo Opactwo – 3 laptopy;
6. SP Drążna – 5 laptopów, 5 modemów:
7. SP Kotunia – 8 laptopów, 1 modem.

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/