azbest - ilustracja artykułu

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

9 sierpnia 2023

Przedsięwzięcie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Słupca w 2023 roku” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu”
https://www.wfosgw.poznan.pl/

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE AZBESTU

Informujemy, iż w dniu 22.08.2023r., w godz. od 7:30 do 11:30, można składać wnioski o odbiór zeskładowanych na terenach nieruchomości wyrobów zawierających azbest.

Wnioski można składać:
– osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Słupca;
– przez platformę ePUAP (/c99nm9f3dj/SkrytkaESP), podpisane za pomocą Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
– drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Słupca, ul. Henryka Sienkiewicza 16. 62-400 Słupca.

Wnioski mogą składać:
– osoby fizyczne,
– przedsiębiorcy w tym również ROLNICY,
– osoby prawne,
– jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posiadające nieruchomości na terenie gminy Słupca, na których znajdują się wyroby zawierające azbest oraz wpisane do wojewódzkiej bazy danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest (WBDA).

UWAGA: Przedsięwzięcia realizowane na rzecz beneficjentów Działania A1.4.1 „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności nie podlegają dofinansowaniu w ramach Naboru.

Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości lub jej części (prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, ograniczone prawo rzeczowe, stosunek zobowiązaniowy lub zarządu).

Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy Słupca (liczy się data, godzina) z tym, że w pierwszej kolejności do dofinasowania zakwalifikowane będą wnioski, które nie zostały zrealizowane w poprzednim naborze.

Wnioski, które do Gminy wpłyną przed lub po terminie naboru nie będą rozpatrywane.
Formularze wniosków, niezbędnych oświadczeń oraz regulamin dostępne są w urzędzie oraz na stronie BIP Gminy Słupca pod adresem https://bip.gminaslupca.pl/artykul/zarzadzenie-nr-113-2022-wojta-gminy-slupca-z-dnia-06-10-2022r-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-ok .

 

Komunikat w sprawie naboru wniosków na usuwanie azbestu

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/