Obostrzenia w Urzędzie Gminy Słupca

17 stycznia 2022

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz konieczność zapewnienia ciągłości pracy urzędu,  w dniach od 17 stycznia 2022 r. do 21 stycznia 2022 roku Wójt Gminy Słupca wprowadza ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy w Słupcy w zakresie bezpośredniego kontaktu z klientami.

Po przyjściu do urzędu, proszę o:

  •  pozostanie na korytarzu przy drzwiach wewnętrznych
  • skorzystanie z informacji u pracownika urzędu, który jest do Państwa dyspozycji (można zasięgnąć informacji, pobrać wniosek, złożyć dokument do skrzynki podawczej, albo sekretariatu)
  • w przypadku potrzeby bezpośredniego kontaktu z pracownikiem, proszę o cierpliwość – klienci będą wpuszczani pojedynczo.

PUNKT KONSULTACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” W TYM OKRESIE BĘDZIE NIECZYNNY.

PUNKT KASOWY BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁUPCY, ZLOKALIZOWANY W URZĘDZIE GMINY W SŁUPCY W W/W TERMINIE OBSŁUGUJE KLIENTÓW w godzinach: 8.00 – 14.30.

ZA UTRUDNIENIA – PRZEPRASZAMY.

 

APELUJĘ DO MIESZKAŃCÓW, BY:

  •  korzystać z informacji telefonicznej (tel. 63 274 36 76 – sekretariat urzędu) i innych środków komunikacji wymienionych niżej.
    Adresy e-mail oraz telefony kontaktowe na poszczególne stanowiska dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gminaslupca.pl oraz na stronie internetowej Gminy Słupca www.gminaslupca.pl
  •  WNIOSKI, PISMA: o umieszczać w skrzynce podawczej, usytuowanej w wejściu głównym do budynku urzędu (DRUKI WNIOSKÓW DOSTĘPNE W BIP Urzędu Gminy Słupca lub w budynku urzędu poprzez pracownika urzędu).
  • SKRZYNKA JEST NA BIEŻĄCO SPRAWDZANA. o przesyłać poczta na adres: Urząd Gminy Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62 – 400 Słupca o przesyłać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (adres: /c99nm9f3dj/skrytka)
  • W przypadku skrzynki ePuap zastosowanie mają przepisy art. 46 §3 KPA; „doręczenie pisma za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest skuteczne, jeżeli organ administracji publicznej otrzyma potwierdzenie doręczenie pisma”. o korzystać ze skrzynki e-mail urzędu: (sekretariat@gminaslupca.pl) o korzystać z platformy E-Urząd Gminy Słupca: www.eurzad.gminaslupca.pl
  • Podczas ewentualnego kontaktu z oddelegowanym pracownikiem urzędu do załatwienia danej sprawy na zewnątrz stosować środki ochrony w postaci maseczki ochronnej (zakrywając usta i nos) i zachowywać dystans społeczny.

Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

 

 

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/