Obwieszczenie

13 lutego 2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji na wniosek spółki Autostrada Wielkopolska S.A., ul. Zwierzchowskiego 1,61-248 Poznań, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na:

– usługi wodne polegające na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych do rowów drogowych pochodzących z modułu 1.2. Słupca – Sługocin od km 228+467 do km 243+853,

– na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzeniu do wód lub do urządzeń wodnych nadmiaru wód zgromadzonych w rowach i zbiornikach, powstających w związku z funkcjonowaniem autostrady A2 na ww. odcinku,

oraz o stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego – decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2010 r.,

Proszę kliknąć, aby wyświetlić decyzję

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/