Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca

13 lutego 2020


informuje, że w dniu 03.03.2020r. w godzinach od 17.00 do 18.00 w budynku OSP Kowalewo-Opactwo odbędą się konsultacje z mieszkańcami sołectwa Kowalewo-Sołectwo
Informacja dla mieszkańców sołectwa, którzy biorą udział w konsultacjach
Celem konsultacji społecznych jest poznanie opinii mieszkańców sołectwa Kowalewo-Sołectwo w sprawie zniesienia nazwy urzędowej miejscowości Stara Wieś, obecnie funkcjonującej jako nieurzędowa nazwa Kowalewo Opactwo Wieś i włączenia jej do miejscowości Kowalewo-Sołectwo.
Mieszkańcy miejscowości Starej Wsi, obecnie funkcjonującej jako nieurzędowa nazwa „Kowalewo Opactwo Wieś” wyrazili opinię uregulowania kwestii nazewnictwa w ten sposób, by znieść nazwę miejscowości „Stara Wieś” obecnie funkcjonującą jako „Kowalewo Opactwo Wieś” i włączyć ją do miejscowości „Kowalewo-Sołectwo”. Jest to związane z bezpieczeństwem (dojazd karetki pogotowania, straży pożarnej), a także życiem codziennym, np. dojazd kuriera, zaproszonych gości. Docelowo miejscowości „Kowalewo-Sołectwo” i „Stara Wieś” (Kowalewo Opactwo Wieś) tworzyłyby jedną miejscowość o nazwie „Kowalewo-Sołectwo”. To spowoduje konieczność uregulowania i wprowadzenia jednolitej numeracji porządkowej dla miejscowości „Kowalewo-Sołectwo”, co nastąpiłoby po 1 stycznia 2021 roku, po wyrażeniu zgody Ministerstwa Administracji i Spraw Wewnętrznych.
Informuję, że od 1 marca 2015 r. zmiana nazwy miejscowości lub adresu nie powoduje konieczności wymiany dowodu osobistego, ani nie wpływa na konieczność wymiany paszportów, gdyż paszport nie zawiera adresu właściciela. Natomiast Rada Powiatu Słupeckiego uchwałą Nr XII/69/2015 z dnia 11 grudnia 2015 roku uchwaliła zwolnienie od uiszczenia opłaty z tytułu wydania nowego dowodu rejestracyjnego lub/i prawa jazdy dla osób, które są zobowiązane ubiegać się o wydanie takich dokumentów z powodu zmiany stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela pojazdu lub kierowcy, spowodowanego zmianami administracyjnymi. Proponowane zmiany nie spowodują zmian w ewidencji gruntów, gdyż nie będzie to miało wpływu na zmianę nazw i granic obrębów geodezyjnych. Natomiast adresy zamieszkania w ewidencji gruntów będą wprowadzane z urzędu.
Mieszkańcy sami będą musieli załatwić zmiany danych w takich miejscach jak: urząd skarbowy (przy pierwszym kontakcie trzeba wypełnić tzw. zgłoszenie aktualizacyjne), ZUS, poczta, banki, dostawcy energii, gazu, Internetu i inni usługodawcy związani z mieszkańcami umowami, zawierającymi adres zamieszkania. Właściciele firm znajdujący się w tych miejscowościach muszą z kolei dokonać zmian w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, albo w Krajowym Rejestrze Sądowym, również na własny koszt wymienić pieczątki, wizytówki, szyldy i druki firmowe itp. oraz np. ponieść opłaty związane z udzieleniem licencji na wykonani krajowego transportu rzeczy lub osób.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodów tożsamości.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/