Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca w sprawie terminu polowań zbiorowych  Koła Łowieckiego nr 90 ŁOŚ w Witkowie

20 października 2023

Wójt Gminy Słupca, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1173) podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów  rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca zbiorowych polowań Koła Łowieckiego nr 90 Łoś w Witkowie, obwody łowieckie nr 255, 284 zaplanowanych w roku gospodarczym 2023/2024

Lp.

Data, godzina rozpoczęcia i zakończenia polowania, miejsce zbiórki

Gatunek zwierzyny

Obwód

1.

27.10.2023r., godz. 800 – 1400, ASF,
Stanica
Radłowo 1

Zwierzyna gruba
Zwierzyna drobna
Drapieżniki

284

2.

27.10.2023r., godz. 800 – 1400, ASF,
Domek Myśliwski

Zwierzyna gruba
Zwierzyna drobna
Drapieżniki

255

3.

29.10.2023r., godz. 800 – 1400, ASF,
Stanica
Radłowo 1

Zwierzyna gruba
Zwierzyna drobna
Drapieżniki

284

4.

29.10.2023r., godz. 800 – 1400, ASF,
Domek Myśliwski

Zwierzyna gruba
Zwierzyna drobna
Drapieżniki

255

5.

04.11.2023r., godz. 800 – 1400, HUBERTUS
Stanica
Radłowo 1

Zwierzyna gruba
Zwierzyna drobna
Drapieżniki

284

6.

11.11.2023r., godz. 830– 1400, ASF,
Domek Myśliwski

Zwierzyna gruba
Zwierzyna drobna
Drapieżniki

255

7.

18.11.2023r., godz. 830 – 1400, ASF,
Stanica
Radłowo 1

Zwierzyna gruba
Zwierzyna drobna
Drapieżniki

284

8.

25.11.2023r., godz. 830 – 1500, LEŚNE,
Domek Myśliwski

Zwierzyna gruba
Zwierzyna drobna
Drapieżniki

255

9.

09.12.2023r., godz. 830 – 1500, LEŚNE
Stanica
Radłowo 1

Zwierzyna gruba
Zwierzyna drobna
Drapieżniki

284

10.

16.12.2023r., godz. 830 – 1400, WIGILIJNE
Agroturystyka Mrówki

Zwierzyna gruba
Zwierzyna drobna
Drapieżniki

255

11.

23.12.2023r., godz. 830 – 1500, ASF,
Domek Myśliwski

Zwierzyna gruba
Zwierzyna drobna
Drapieżniki

255

12.

30.12.2023r., godz. 830 – 1400, ASF,
Stanica
Radłowo 1

Zwierzyna gruba
Zwierzyna drobna
Drapieżniki

284

13.

06.01.2024r., godz. 830 – 1400, ASF,
Domek Myśliwski

Zwierzyna gruba
Zwierzyna drobna
Drapieżniki

255

14.

13.01.2024r., godz. 830 – 1400, ASF,
Stanica
Radłowo 1

Zwierzyna gruba
Zwierzyna drobna
Drapieżniki

284

15.

20.01.2024r., godz. 830 – 1400, ASF,
Domek Myśliwski

Zwierzyna gruba
Zwierzyna drobna
Drapieżniki

255

16.

27.01.2024r., godz. 830 – 1400, ASF,
Stanica
Radłowo 1

Zwierzyna gruba
Zwierzyna drobna
Drapieżniki

284

 

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ww. ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu,
w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może  zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do wójta. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym w harmonogramie. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu. Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego
o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

obwieszczenie łoś

 

Zastępca Wójta Gminy Słupca
/-/ Cezary Przybylski

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/