Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca z dnia 15 listopada 2022r. w sprawie zmiany planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 9 Szarak w Słupcy

15 listopada 2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupca z dnia 15 listopada 2022r. w sprawie zmiany planu polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 9 Szarak w Słupcy

Wójt Gminy Słupca, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1173) podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminów  rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca zbiorowych polowań Koła Łowieckiego nr 9 Szarak w Słupcy, obwody łowieckie nr 285, 289 zaplanowanych w roku gospodarczym 2022/2023

Lp.

Nazwa polowania

Data, godzina rozpoczęcia i zakończenia polowania

Numer i nazwa obwodu łowieckiego

Miejsce zbiórki

Zwierzyna do pozyskania

1.

Polowanie hubertowskie

05.11.2022r.,
godz. 800 – 1400

285-Mieczownica

Mieczownica
Dwór

Zwierzyna gruba
Zwierzyna drobna
Drapieżniki

2.

Polowanie zbiorowe

20.11.2022r.,
godz. 800 – 1400

289- Lądek

Dolany gosp. kol.
D. Olszewskiego

Zwierzyna gruba
Zwierzyna drobna
Drapieżniki

3.

Polowanie zbiorowe

17.12.2022r.,
godz. 800 – 1400

289- Lądek

Gospodarstwo kol.
D. Olszewskiego

Zwierzyna gruba
Zwierzyna drobna
Drapieżniki

4.

Polowanie zbiorowe

08.01.2023r.,
godz. 800 – 1400

285- Mieczownica

Mieczownica
Dwór

Zwierzyna gruba
Zwierzyna drobna
Drapieżniki

5.

Polowanie zbiorowe

28.01.2023r.,
godz. 800– 1400

285- Mieczownica

Mieczownica
Dwór

Zwierzyna gruba
Zwierzyna drobna
Drapieżniki

6.

Polowanie zbiorowe

19.02.2023r.,
godz. 800– 1400

289- Lądek

Dolany gosp. kol.
D. Olszewskiego

Zwierzyna gruba
Zwierzyna drobna
Drapieżniki

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ww. ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do wójta. Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym w harmonogramie. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.
Wójt zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Do pobrania: Obwieszczenie nr 7

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/