Ogłoszenie

13 czerwca 2019

Wójt Gminy Słupca informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, na tablicy ogłoszeń sołectwa Gółkowo oraz na stronie internetowej www.gminaslupca.pl oraz BIP zamieszczony został na okres od 13 czerwca 2019 roku do 15 lipca 2019 roku protokół inwentaryzacyjny nieruchomości dotyczący komunalizacji mienia Skarbu Państwa tj.:

Lp. Położenie Numer działki  Powierzchnia [m2] Numer księgi wieczystej
1. obręb: Gółkowo 269 (po podziale 269/1,269/2, 269/3) 95 399,00 KN1S/00018458/2

W terminie od dnia 13.06.2019 r. do 15.07.2019 r. mogą być zgłaszane uwagi dotyczące komunalizacji przedmiotowej nieruchomości.
Ewentualne uwagi i zastrzeżenia należy kierować na adres: Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca.

Protokół inwentaryzacyjny nieruchomości

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/