Ostrzeżenie

11 sierpnia 2022

Uwaga. Otrzymaliśmy zgłoszenie, że po terenie gminy Słupca chodzą osoby podszywające się pod pracowników/współpracowników Urzędu i zbierają dane (w tym dane osobowe) od mieszkańców. Głównym tematem ich zainteresowań są instalacje fotowoltaiczne oraz przyłącza gazowe i elektryczne.

Informujemy, że Urząd Gminy Słupca nie zbiera w ten sposób danych, nie są prowadzone tego rodzaju wywiady. W przypadku pojawienia się osób próbujących zebrać w ten sposób dane, należy przed udzieleniem jakichkolwiek informacji poprosić o przedstawienie legitymacji służbowej i stosownego upoważnienia. Jeśli zaistnieje podejrzenie, że osoby zbierające dane podszywają się pod jakąś instytucję należy o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Policję (tel. 112).

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/