Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 13

5 lutego 2024

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych – Wydział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/ 1
Obszar województwo wielkopolskie: powiat słupecki
Ważność: od godz. 08:00 dnia 05.02.2024 do godz. 18:00 dnia 05.02.2024
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 80
km/h, z północnego-zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi: Brak.
Godzina i data wydania: godz. 20:50 dnia 04.02.2024
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 wielkopolskie/słupecki od 08:00/05.02 do 18:00/05.02.2024 prędkość do 35 km/h, porywy do 80 km/h, NW.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/