Otwarcie drogi w Cienienie Zabornym

4 sierpnia 2022

W dniu  3 sierpnia oficjalnie otwarto nową drogę w miejscowości Cienin Zaborny.

Droga została przebudowana na odcinku 930 m o szerokości 4 m powierzchni asfaltowej i po 0,5 pobocza z każdej strony. Koszt całej inwestycji 569 132,12 zł brutto. Na w/w inwestycję uzyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z zadania jednorocznego pn. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych. w kwocie 216 250,00zł. Wykonawcą inwestycji była firma Transbruk Sp. z o.o. pana Marka Begiera.

Dziękujemy panu V-ce Marszałkowi Krzysztofowi Grabowskiemu za wsparcie finansowe podczas realizacji inwestycji.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/