Pierwsze warsztaty strategiczne w Koszutach za nami

30 listopada 2023

W dniu 23 listopada 2023 r. w świetlicy wiejskiej w Koszutach  odbyły się pierwsze warsztaty strategiczne w ramach konstruowania Strategii Rozwoju Gminy Słupca na lata 2024 – 2030. Przedmiotem warsztatów była diagnoza potencjału Gminy, w tym w szczególności analiza mikro i makrootoczenia. Analiza służy wyznaczeniu dalszych kierunków rozwoju Gminy Słupca.  Po analizie makrootoczenia i mikrootoczenia Gminy i dokonaniu analizy SWOT w 3 obszarach: społeczeństwo, gospodarka, przestrzeń zidentyfikowano  najważniejsze problemy z perspektywy interesariuszy strategii. Dziękujemy za aktywny udział w warsztatach przedstawicielom sołtysów, radnych, stowarzyszeń i przedsiębiorców. Kolejne warsztaty strategiczne odbędą się w styczniu 2024 r. w godzinach popołudniowych. Informacja o terminie warsztatów będzie opublikowana na stronie internetowej gminy Słupca oraz w aplikacji  eKurenda.

Fotorelacja z warsztatów (fot. Maja Czyż – WANiR)

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/