Podpisanie umowy przez CPPC

25 czerwca 2020

Projekt zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
– podpisanie umowy przez CPPC

Wójt Gminy Słupca informuj, że umowa o powierzenie grantu w konkursie pn. zdalna Szkła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), w którym JST mogły uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo została dnia 22.06.2020r. podpisana przez Zastępcę Dyrektora CPPC.

Program ten kierowany jest głównie do rodzin z minimum trojgiem dzieci.

Gmina Słupca pozyskała grant w wysokości aż 55 tys. zł na sprzęt komputerowy.

Dzięki dofinansowaniu do 7 szkół podstawowych Gminy Słupca trafił sprzęt na potrzeby 40 uczniów z rodzin 3+.

Projekt zdalna Szkoła + w ramach ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” .

Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/