Posiedzenie komisji

17 listopada 2022


Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje posiedzenie, które odbędzie się 21 listopada 2022 r. o godz. 10:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2023 – 2027 – druk nr 1
 3. Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Słupca na rok 2023 – druk nr 2
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie Komisji.

                       Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego
                                                                                                                                      /-/ Artur Kuchowicz

 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje posiedzenie, które odbędzie się 21 listopada 2022 r. o godz. 13:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 45/2022
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Słupca – rok szkolny 2021/2022 – druk nr  1
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 – druk nr 2
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Słupca na 2023 rok – druk nr 3 
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Cieninie Zabornym Parcele – druk nr 4
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok – druk nr 5
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie Komisji.

                           

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego

                                                                                                                                         /-/ Artur Kuchowicz

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa zwołuje posiedzenie, które odbędzie się 23 listopada 2022 r. godz. 10:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2023 – 2027 – druk nr 1
 3. Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Słupca na rok 2023 – druk nr 2
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie Komisji.

                                                                       Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa
                                                                                                                                 /-/ Leszek Michałowicz

 

 


Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa zwołuje posiedzenie, które odbędzie się 23 listopada 2022 r. godz. 13:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 43/2022
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Słupca – rok szkolny 2021/2022 – druk  nr 1
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 – druk nr 2
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Słupca na 2023 rok – druk nr 3
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dopłat do taryf za dostawę wody i odprowadzanie ścieków oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Cieninie Zabornym Parcele – druk nr 4
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2022 rok – druk nr 5
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie Komisji.

 

                                                                          Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa
                                                                                                                                    /-/ Leszek Michałowicz

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/