Posiedzenie Komisji

8 marca 2024

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa zwołuje posiedzenie, które odbędzie się 12 marca 2024 r. godz. 13:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia – 58/2023
 4. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 r. – druk nr 1
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wniosku podmiotu, dotyczącego pilnego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia organów stanowiących – druk nr 2
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Słupca – druk nr 3
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu położonego w obrębie Kotunia – druk nr 4
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w m Koszuty – druk nr 5
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w m. Kąty – druk nr 6
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa
                                         /-/ Leszek Michałowicz

 

 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego zwołuje posiedzenie, które odbędzie się 13 marca 2024 r. o godz. 13:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia – 59/2023
 4. Raport z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 r. – druk nr 1
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wniosku podmiotu, dotyczącego pilnego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia organów stanowiących – druk nr 2
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Słupca – druk nr 3
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca dla wybranego terenu położonego w obrębie Kotunia – druk nr 4
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w m. Koszuty – druk nr 5
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w m. Kąty – druk nr 6
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie Komisji.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego
                                                                                                                /-/ Artur Kuchowicz

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/