Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa

20 kwietnia 2023
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa zwołuje posiedzenie, które odbędzie się 25 kwietnia 2023 r. godz. 13:00 w sali Narad Urzędu Gminy Słupca z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad posiedzenia.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia – 48/2023
4.Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Słupca w Cieninie Zabornym w 2022 r. – druk nr 1
5.Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy gminy Słupca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022r.” – druk nr 2
6.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający Uchwałę Nr XXV/178/2020 Rady Gminy Słupca z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupca – druk nr 3
7.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniający uchwałę budżetową Gminy Słupca na 2023 rok – druk nr 4
8.Wolne wnioski.
9.Zakończenie Komisji.
 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa
/-/ Leszek Michałowicz

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/