Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności pierwszej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

11 stycznia 2022

Szanowni Państwo

Przypominamy o zbliżającym się terminie płatności I raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który mija 15 stycznia 2022 r.

Opłatę można uiścić od poniedziałku do piątku:

  • gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Słupcy w Urzędu Gminy Słupca w godzinach od 8:00 do 14:00;
  • kartą płatniczą w Urzędzie Gminy Słupca, biuro nr 7 w godzinach od 7:30 do 15:30;

lub na rachunek bankowy: 08 8542 0001 0039 2271 2000 0100 BS Słupca.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Słupca:

  • 29,00 zł miesięcznie od mieszkańca, zamieszkującego daną nieruchomość, który zbiera odpady komunalne w sposób selektywny i nie posiada kompostownika,
  • 26,00 zł miesięcznie od mieszkańca, zamieszkującego daną nieruchomość, który zbiera odpady komunalne w sposób selektywny i posiada kompostownik,
  • 58,00 zł miesięcznie od mieszkańca, zamieszkującego daną nieruchomość, jeśli nie wypełnia
    obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Więcej informacji o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Słupca w biurze nr 12 lub pod numerem telefonu 63 274 36 76 wew. 29.

Uwaga:
Należność niewpłacona w terminie staje się zaległością, od której będą pobierane odsetki od zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku braku wpłaty zostanie wystawione upomnienie, które dodatkowo obciąży zobowiązanego kosztami upomnienia w wysokości 16,00 zł.
Za dokonane płatności serdecznie dziękujemy.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/