Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)

21 września 2021

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych dla zadania ”Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie” – umowa z Wykonawcą podpisana!

Wójt Gminy Słupca – Pani Grażyna Kazuś, 20 września 2021 roku, w imieniu gminy Słupca, podpisała umowę z Wykonawcą – firmą RAWO Infrastruktura Sp. z o. o., który będzie realizował w/w przedsięwzięcie.
Cena brutto umowy opiewa na kwotę 2 197 500,70 zł.

Realizacja w/w inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu w łącznej wysokości 2 197 500,70 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (2 000 000,00 zł wniosek z dnia 29.09.2021r., 197 500,70 zł wniosek z dnia 30.07.2021r.).

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast. Źródłem finansowania projektu jest Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Z uwagi na fakt, że pandemia mocno wpłynęła na naszą codzienność, w tym możliwości lokalnych samorządów, pozyskane wsparcie z RFIL na zmiany infrastrukturalne jest na wagę złota – mówi Wójt Gminy Grażyna Kazuś
Za pozyskane środki jeszcze w 2021 roku rozpocznie się faza projektowa przedsięwzięcia.
Realizacja robót budowlanych winna się zakończyć najdalej do 20.07.2023r.

To dobra wiadomość dla mieszkańców Rozalina. Poprawi się bowiem jakość ich życia. Te zmiany są oczekiwane przez mieszkańców. Po ich dokonaniu mieszkańcy, jak i zlokalizowane tam firmy, nie będą musiał korzystać z szamb.

 

RFIL

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/