Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich

14 marca 2024

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie z Paniami oraz Panami z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Słupca. Przybyłe Panie powitał Zastępca Wójta Gminy Słupca Pan Bogdan Kukulski.

Spotkanie dotyczyło współpracy z Urzędem Skarbowym, szkolenie w tym zakresie przeprowadziła Pani Agnieszka Gmachowska – Wieczorek, Kierownik Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym w Słupcy.

Drugi panel dotyczył środków, które pozyskują Koła Gospodyń Wiejskich, kwestii ich wydatkowania oraz  prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością Kół Gospodyń Wiejskich, szkolenie w tym zakresie przeprowadziła Pani Lidia Czaronek, Zastępca Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Słupcy.

Składamy serdeczne podziękowania Paniom za przeprowadzenie szkoleń w wyżej wymienionym zakresie.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/