Transmisja na żywo Sesji Rady Gminy Słupca

27 października 2023

Transmisja „na żywo” z posiedzenia zwyczajnej LXXVI sesji Rady Gminy Słupca odbędzie się w dniu 27 października 2023 roku o godz. 12:00 za pośrednictwem platformy internetowej: Transmisja „na żywo” z obrad Rady Gminy Słupca  

W przypadku komunikatu „Aktualnie brak jest transmisji na żywo na wybranym kanale” – transmisja na żywo jeszcze się nie rozpoczęła lub należy odświeżyć bieżącą stronę.

Wszystkie nagrania dotychczasowych Sesji Rady Gminy Słupca

Otwarcie LXXVI sesji Rady Gminy Słupca, stwierdzenie quorum,
Przedstawienie porządku obrad,
Przyjęcie protokołu z LXXIV, LXXV sesji Rady Gminy Słupca,
Sprawozdanie Wójta Gminy Słupca w okresie międzysesyjnym,
Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwiania 1 tony odpadów z grupy 20…- odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie – druk nr 1
Podjęcie uchwały w sprawie zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kamień – druk nr 2
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Cienin – Kolonia – druk nr 3
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Cienin – Kościelny – druk nr 4
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Cienin – Zaborny – druk nr 5
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Drążna – druk nr 6
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Gółkowo – druk nr 7
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Kamień – druk nr 8
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Kąty – druk nr 9
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Kochowo- druk nr 10
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Korwin – druk nr 11
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Koszuty – druk nr 12
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Koszuty – Parcele – druk nr 13
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Kotunia – druk nr 14
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Kowalewo – Góry – druk nr 15
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Kowalewo – Opactwo – druk nr 16
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Kowalewo- Sołectwo – druk nr 17
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Marcewek – druk nr 18
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Marcewo – druk nr 19
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Młodojewo – druk nr 20
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Młodojewo – Parcele – druk nr 21
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Niezgoda – druk nr 22
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Nowa Wieś – druk nr 23
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Pępocin – druk nr 24
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Piotrowice – druk nr 25
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Pokoje – druk nr 26
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Poniatówek – druk nr 27
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Rozalin- druk nr 28
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Wierzbno – druk nr 29
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Wierzbocice – druk nr 30
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Wilczna- druk nr 31
Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie statutu sołectwa Wola Koszucka – Parcele – druk nr 32
Analiza oświadczeń majątkowych radnych i osób zobowiązanych do ich składania,
Zgłaszanie pisemnych interpelacji,
Wolne wnioski i informacje
Zamknięcie obrad LXXVI sesji Rady Gminy Słupca.
 
Przewodniczący Rady Gminy Słupca
/-/ Jerzy Kopczyński

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/