Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę – Cienin Zaborny

19 października 2021

Na podst. art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) WÓJT GMINY SŁUPCA informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, na okres od 19 października 2021 r. do 8 listopada 2021 r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w obrębie ewidencyjnym:

1. Cienin Zaborny:
część dz. nr 431/17 o pow. 1,8209 ha- tryb bezprzetargowy
część dz. nr 431/18 o pow. 1,2145 ha- tryb bezprzetargowy


Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Słupca

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/