Ilustracja artykułu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

4 stycznia 2022

Na podst. art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

WÓJT GMINY SŁUPCA


informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, na okres od 4 stycznia 2022 r. do 24 stycznia 2022 r. wywieszono wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych  przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w obrębie ewidencyjnym:

  1. Rozalin: część dz. nr 146/2 o pow. 1,4000 ha- tryb bezprzetargowy
  2. Nowa Wieś dz. nr 60 o pow. 0,9800 ha – tryb bezprzetargowy
  3. Drążna dz. nr 219/2 o pow. 0,7419 ha – tryb bezprzetargowy


Wójt Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę (PDF)

Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy (PDF)

Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy (PDF)

Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta Gminy Słupca z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność gminy, przeznaczonych do oddania w dzierżawę (PDF)

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/