Zaproszenie do udziału w konkursie kulinarnym Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów

10 czerwca 2022

Szanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło poinformować, że rozpoczynamy kolejną, XXI edycję Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepszą potrawę regionalną. Jego celem jest znalezienie i zachowanie narodowych specjałów, zanim odejdą w zapomnienie, wyparte przez „szybką” przemysłową żywność.
Konkurs przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie – w czasie finałów regionalnych – wyłaniani są laureaci w czterech kategoriach. Drugi etap konkursu to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu – spośród produktów nominowanych w regionach.
Licząc na niezawodną współpracę, zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o ww. XXI edycji Konkursu.
Jednocześnie informuję, że obsługę konkursu prowadzi Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 61-714 Poznań, al. Niepodległości 34, kontakt: Oddział ds. Promocji Rolnictwa, Żywności i Turystyki Wiejskiej, tel. 61/626-65-34, 61/626-65-33, 61/626-65-20, 61/626-65-26 lub 61/626-65-00, e-mail: dr.sekretariat@umww.pl
Karty zgłoszeniowe w Konkursie proszę przesłać do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi do dnia 22.06.2022 r. Formularze są dostępne również na stronach internetowych: https://www.umww.pl/xxi-edycja-konkursu-wojewodzkiego-nasze-kulinarne-dziedzictwo-smaki-regionow, https://sdk-wlkp.pl/zaproszenie-nasze-kulinarne-dziedzictwo-smaki-regionow-3/ i https://www.produktyregionalne.pl/nkd.html.

Z poważaniem

/-/
Krzysztof Grabowski
Wicemarszałek
Województwa Wielkopolskiego

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/