Zaproszenie na posiedzenie komisji

18 listopada 2019

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego w Słupcy zaprasza na posiedzenie Komisji w dniu 20 listopada 2019 roku o godz.9:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Słupcy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2020-2033
3. Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na rok 2020
4. Wolne wnioski.
5. Zakończenie Komisji.

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego
/-/ Artur Kuchowicz


Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa w Słupcy zaprasza na posiedzenie Komisji w dniu 20 listopada 2019 roku o godz.13:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Słupcy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupca na lata 2020-2033
3. Analiza i zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na rok 2020
4. Wolne wnioski.
5. Zakończenie Komisji.


Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa
/-/ Leszek Michałowicz

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/