Zaproszenie na spotkania konsultacyjne

14 lipca 2022

Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska zaprasza na spotkania konsultacyjne.
Jako Lokalna Grupa Działania rozpoczynamy prace nad nową lokalną strategią rozwoju (LSR), która umożliwi korzystanie ze środków Unii Europejskiej na realizację zaplanowanych przez Państwa zadań, inwestycji oraz inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego obszaru w kolejnym okresie programowania.

Dlatego pragniemy, aby aktywnie uczestniczyli Państwo w jej tworzeniu.

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia i aktywność mieszkańców w realizacji projektów w poprzednich latach jesteśmy przekonani, że możemy po raz kolejny liczyć na Państwa pomysły i pomoc przy przygotowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne poświęcone wypracowaniu założeń Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” na lata 2023-2027, obejmującej gminy: Zagórów, Lądek, Witkowo, Słupca, Strzałkowo, Ostrowite, Orchowo, m. Słupca, Powidz.

Harmonogram spotkań:

Gmina Miejska Słupca

Urząd Miasta w Słupcy

(sala sesyjna),

ul. Pułaskiego 21

17.08.2022 r. w godz. 15:00 – 18:00

Gmina Słupca

Wiejskie Centrum Spotkań,

Kąty 84

17.08.2022 r. w godz. 18:00 – 21:00

Gmina Zagórów

Sala Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórowie,

ul. Wojska Polskiego 13a

18.08.2022 r. w godz. 15:00 – 18:00

Gmina Lądek

Sala GOK w  Lądku,

ul. Rynek 26

18.08.2022 r. w godz. 18:00 – 21:00

Gmina Powidz

Dom Kultury w Powidzu,

ul. Park Powstańców Wlkp. 25

24.08.2022 r. w godz. 18:00 – 21:00

Gmina Ostrowite

Świetlica wiejska  w Ostrowitem

ul. Jeziorna 37

24.08.2022 r. w godz. 15:00 – 18:00

Gmina Strzałkowo

GOK w Strzałkowie,

ul. Powstańców Wlkp. 5

25.08.2022 r. w godz. 15:00 – 18:00

Gmina Orchowo

Urząd Gminy w Orchowie

(sala sesyjna),

ul. Kościuszki 6

25.08.2022 r. w godz. 18:00 – 21:00

Gmina Witkowo

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,

ul. Jana Pawła II 3

30.08.2022 r. w godz. 15:00 – 18:00


Program spotkania: Analiza SWOT obszaru LGD [analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru]. Określenie celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnie planowanych działań. Arkusz pomysłu.


ZAPRASZAMY!
Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”
ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca
biuro: ul. Plac Szkolny 16a
tel. 63 241 00 73
e-mail: biuro@unianadwarcianska.pl
www.unianadwarcianska.pl

*Informujemy o możliwości zgłaszania szczególnych potrzeb związanych z uczestnictwem
w spotkaniach.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze, mająca na celu realizację planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/