Zapytanie ofertowe

30 listopada 2018

Gmina Słupca zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. Usługi szkoleniowe w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli 7 szkół podstawowych z terenu Gminy Słupca.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest w ramach projektu Słupca stawia na eksperyment! RPWP.08.01.02-30-0029/17. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wykaz usług

Załącznik nr 3 Wzór umowy

Załącznik nr 4 Oświadczenie – obowiązek informacyjny

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/