Prace sejsmiczne na terenie gminy Słupca

26 lutego 2019

W okresie od lutego do maja 2019 roku Geofizyka Toruń S.A. jako wykonawca prac, działając w imieniu i na rzecz PGNiG S.A. w Warszawie rozpocznie badania geofizyczne (prace sejsmiczne). Zostały one zaprojektowane w obrębie obszaru bezkoncesyjnego i będą realizowane  w trybie art. 58 a znowelizowanej ustawy prawo geologiczne i górnicze. Celem prac jest poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – temat {Polowe prace sejsmiczne 2D Września -Witkowo). Badania polegają będą na rejestrowaniu mikrodrgań sejsmicznych, które generowane są mechanicznie przez zestaw pojazdów wibrosejsmicznych. Rejestrację dokonuje się przy użyciu specjalnej aparatury połączonej bezprzewodowo z rozmieszczonymi na powierzchni ziemi odbiornikami.

Za ewentualne szkody wyrządzone w toku badan sejsmicznych przysługuje odszkodowanie.

Dane kontaktowe do kierownika Grupy sejsmicznej dostępne w urzędzie Gminy w Słupcy pod tel. 63 274 36 76 w.34 lub przez kontakt w biurze nr 23 urzędu gminy.

Dostępna jest również mapa z oznaczonym obszarem działań Geofizyki.

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/