Zawiadomienie

9 stycznia 2020

Wójt Gminy Słupca działając na podstawie art. 6 ka w zw. z art. 6n.1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2019r. poz 2010 ze zm.) zawiadamia, że Właściciel ma obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od dnia 6.09.2019.
W związku z powyższym należy złożyć w Urzędzie Gminy nową deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójta Gminy Słupca
/-/ Grażyna Kazuś

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/