Zgłaszanie zamiaru uprawy maku lub konopi włóknistych

21 listopada 2018

W związku rozpoczęciem prac nad Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2019r. jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do przedłożenia w terminie do 3 grudnia 2018 r. informacji o planowanej uprawie w/w roślin na obszarze danej gminy.
Wobec powyższego o proszę o pisemne zgłoszenie do Urzędu Gminy w Słupcy w terminie do dnia 27 listopada 2018 r. (wtorek) informacji o planowanych uprawach maku lub konopi włóknistych na terenie gminy Słupca.
W powyższym zgłoszeniu należy określić:
– imię i nazwisko/ nazwę podmiotu zgłaszającego,
– miejsce zamieszkania/ adres siedziby zgłaszającego,
– dane kontaktowe: telefon, adres e-mail,
– wskazanie gatunku uprawy (mak, konopie włókniste),
– lokalizacja uprawy – na terenie jakiej działki,
– powierzchnia uprawy w ha

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 Urzędu Gminy Słupca lub pod numerem telefonu 63/ 274 36 76 wew. 38

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/