Regionalny System Ostrzegania

Ogólne Brak powiadomieńMeteorologiczne PM10 - WIOŚ informuje, że dnia 21.01.2019 r. na stacjach pomiarowych w Poznaniu, w Koninie odnotowano przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 dla czasu uśredniania 24 godziny. Ze względu na prognozowane warunki atmosferyczne przekroczenie może utrzymywać się w dniu dzisiejszym tj. 22.01.2019 r. PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc. Pył składa się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. Zalecenia dla ludności po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu: 1) śledzenie informacji podawanych w środkach masowego przekazu o występujących przekroczeniach wartości substancji w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń, 2) unikanie palenia w piecach na paliwo stałe w przypadku posiadania alternatywnego źródła ogrzewania, 3) ograniczenie ruchu samochodowego poprzez korzystanie z np. komunikacji publicznej. Osoby podatne na zanieczyszczenia (kobiety w ciąży, dzieci, osoby starsze oraz osoby cierpiące na astmę, choroby płuc, alergiczne choroby skóry i oczu oraz choroby krążenia) powinny ograniczyć czas przebywania oraz unikać wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.Hydrologiczne Brak powiadomieńInformacje drogowe Remont DW 194 od m. Wyrzysk do m. Osiek - Dnia 10 grudnia na odcinku od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią rozpoczną się roboty budowlane. Planowany termin zakończenia robót to 24.08.2020 r. Na okres trwania prac zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Informacje drogowe Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku: skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 – droga wojewódzka nr 431 i wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu w dniu 17.09.2018 na drodze wojewódzkiej nr 306 Lipnica-Wilczyna-Buk-Stęszew-Nowe Dymaczewo na odcinku od km 46+390 do km 53+150. Przewidywany termin zakończenia robót: 22.10.2019Informacje drogowe Utrudnienia - remont DW 305 - Rozbudowa DW 305 na odcinku m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego Przewidywany termin zakończenia robót to 31.08.2019 r.Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Nowa Wieś Podgórna poziom wody: 292Stany wód Rzeka: Barycz , miejscowość: Odolanów / Barycz poziom wody: 48Stany wód Rzeka: Kuroch , miejscowość: Odolanów / Kuroch poziom wody: 150Stany wód Rzeka: Polska Woda , miejscowość: Bogdaj poziom wody: 222Stany wód Rzeka: Polski Rów , miejscowość: Rydzyna poziom wody: 123Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Międzychód poziom wody: 232Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Oborniki poziom wody: 313Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Wronki poziom wody: 281Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Koło poziom wody: 303Stany wód Rzeka: Warta , miejscowość: Poznań - Most Rocha poziom wody: 291Stany wód Rzeka: Prosna , miejscowość: Piwonice poziom wody: 109Stany wód Rzeka: Kanał Mosiński , miejscowość: Kościan poziom wody: 102Stany wód Rzeka: Noteć , miejscowość: Czarnków poziom wody: 174Stany wód Rzeka: Noteć , miejscowość: Krzyż poziom wody: 141Stany wód Rzeka: Noteć , miejscowość: Ujście poziom wody: 197Stany wód Rzeka: Łobżonka , miejscowość: Wyrzysk poziom wody: 72Stany wód Rzeka: Gwda , miejscowość: Piła poziom wody: 151
  • Aktualności
  • Ogłoszenia

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 22 stycznia 2019 r.

o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Komisarz...

22 stycznia 2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na podst. art. 35 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r....

22 stycznia 2019

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych gminy Słupca na 2019 rok.

WÓJT GMINY SŁUPCA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SŁUPCA NA 2019 ROK. I.CEL KONKURSU: Celem konkursu...

21 stycznia 2019

Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa na użytek własny w gminach powiatu słupeckiego w roku 2019

Wykaz urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na użytek własny w gminach powiatu słupeckiego w roku...

21 stycznia 2019

Zmiana planu polowań

Koło Łowieckie Nr 84 „PANTERA” w Poznaniu informuje, że polowanie w dniu 20.01.2019 r., obwód 290 Kąty nie odbędzie się....

18 stycznia 2019

Ostrzeżenie metrologiczne

Ostrzeżenie metrologiczne dla województwa wielkopolskiego...

18 stycznia 2019
Czytaj więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie II z dnia 22 stycznia 2019 r.

o prawie wglądu do sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Komisarz...

22 stycznia 2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Na podst. art. 35 ust.1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r....

22 stycznia 2019

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych gminy Słupca na 2019 rok.

WÓJT GMINY SŁUPCA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY SŁUPCA NA 2019 ROK. I.CEL KONKURSU: Celem konkursu...

21 stycznia 2019

Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa na użytek własny w gminach powiatu słupeckiego w roku 2019

Wykaz urzędowych Lekarzy Weterynarii wyznaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa na użytek własny w gminach powiatu słupeckiego w roku...

21 stycznia 2019
Czytaj więcej

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
ADRES E-MAIL sekretariat@gmina.slupca.pl
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30