AKCJA PROMOCYJNA „Witaj w gminie maluszku”

8 kwietnia 2024

Akcja prowadzona jest na terenie gminy Słupca na zasadach określonych w Regulaminie.

Akcja skierowana jest do mieszkańców gminy Słupca, którzy są rodzicami bądź opiekunami prawnymi dzieci, które urodziły się w okresie od 1 stycznia 2024 r. do odwołania.Pakiet powitalny przysługuje w formie rzeczowej. Nie ma możliwości jej wymiany na ekwiwalent pieniężny. 

W skład pakietu powitalnego „Witaj w gminie maluszku” wchodzą następujące elementy:

• KOCYK DWUSTRONNY MINKY BAWEŁNA 75x100CM
• PIELUSZKA MUŚLINOWA 30×30 BAWEŁNA 100%
• TERMOFOR Z PESTEK WIŚNI NA KOLKĘ BÓL
• MIĘKKI ŚLINIAK APASZKA MINKY NA RZEPY 2w1

ZASADY ODBIORU
1. Pakiet powitalny przysługuje matce albo ojcu bądź opiekunowi prawnemu dziecka, które urodziło się w okresie od 1 stycznia 2024 r. i zameldowane jest na terenie gminy Słupca.
2. Pakiet powitalny przyznawany jest po weryfikacji dokumentacji:
• aktu urodzenia dziecka
• deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Pakiet powitalny przyznawany jest na podstawie wniosku osoby uprawnionej.
4. Wniosek o przyznanie pakietu powitalnego „Witaj w gminie maluszku” należy złożyć w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od daty urodzenia dziecka.
5. Zgłoszenia dokonuje się poprzez czytelne wypełnienie wniosku na udział w akcji, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu i dostarczenie do siedziby Urzędu Gminy na adres: ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca:
• w postaci papierowej
• w postaci elektronicznej za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@gminaslupca.pl .
6. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.
7. Termin rozpatrzenia wniosku i ustalenia daty odbioru wyprawki wynosi do 14 dni od daty złożenia wniosku.
8. Data odbioru zostanie ustalona z Wnioskodawcą telefonicznie.
9. Odbiór odbywa się osobiście w Urzędzie Gminy Słupca.
10. W celu weryfikacji uprawnień do otrzymania pakietu powitalnego, Organizator dokona potwierdzenia miejsca zameldowania zgodnie z danymi.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

WNIOSEK

REGULAMIN

ZARZĄDZENIE

Urząd Gminy Słupca

ADRES Ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca
NUMER TELEFONU 63 274 36 76
NIP 6671764408
REGON 311019421
GODZINY URZĘDOWANIA Pon - Pt. 7:30 - 15:30
PLATFORMA KOMUNIKACYJNA E-URZĄD https://eurzad.gminaslupca.pl/
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ https://bip.gminaslupca.pl/